2. februara 2018.

OVERA UGOVORA O KUPOPRODAJI: POTREBNA DOKUMENTACIJA I PROCEDURA

Kako bi kupac realizovao overu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod Javnog beležnika, potrebna je sledeća dokumentacija:

Kompanija Dijagoninvest preuzima obavezu zakazivanja termina kod Javnog beležnika i dostavljanja svih dokumenata vezanih za nepokretnost.