2. februara 2018.

POREZ NA IMOVINU I TROŠKOVI KOJI TERETE KUPLJENU NEKRETNINU

Nakon overe kupoprodajnog ugovora, neophodno je da se novi vlasnik stana sa overenim ugovorom prijavi kod nadležnih komunalnih preduzeća koja realizuju isporuku energenata ili usluga koje terete predmetni stan (JP EPS Snadbevanje, JKP Informatika, JKP Novosadska toplana ili DP NOVI SAD GAS, Telekom Srbija itd), kao i kod Gradske poreske uprave koja obračunava porez na imovinu.